Stavebnictví a architektura - největší přehled referencí a zkušeností

Hradec Králové Gymnázium Bohuslava Balbína- zřízení bezbarierového přístupu do objektu a instalace výtahu

07. 05. 2015 | Událost, akce

Služby

Stavební povolení

Instalace  výtahu pro bezbarierové užívání objetu gymnázia v  kombinaci se stavebními úpravami v památkově exponované poloze, kdy je výtah umístěn ve vlastním objektu a pohledově nenarušuje historickou fasádu.
Projektová dokumentace všech stupňů, autorský dozor...

Zobrazit referenci
© 2012-2015 Expoweb.cz