Tomáš Vondruška

Reprodukční kamenosochař a restaurátor s licencí Ministerstva kultury k restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene.

Zajišťuji předprojektovou přípravu, restaurátorský průzkum, konzultaci na NPÚ, nároky na projektovou dokumentaci a přípravu staveb. Tyto průzkumy jsou důležité před případnými restaurátorskými pracemi, které pro vás mohu zpracovat díky svým zkušenostem s reprodukcemi a rekonstrukcí uměleckých děl.
© 2012-2015 Expoweb.cz