Podzemní voda a povětrnostní podmínky poškozují podzemní konstrukce, základy a zdi staveb, proto je musíme před nimi chránit. Hlavní ochrannou před těmito vlivy je hydroizolace. Pokud již je patrný negativní vliv vody na tyto konstrukce (u starších staveb, popřípadě rekonstrukcí), můžeme je pomocí několika způsobů odvlhčit a následně znovu izolovat.
Pro optimální návrh se provede geologický a hydrogeologický průzkum pro zjištění podmínek na staveništi (u nových staveb). U rekonstrukcí se provede hydrogeologický průzkum (tzv. sonda) pro zjištění stavu spodní stavby a výšky podzemní vody a vlhkostní průzkum pro zjištění vlhkosti zdiva.
Dle zjištěných informací je připraveno:
  • navržení nejvhodnější hydroizolace,
  • základní postup jejího provádění.
Následuje začátek prací (liší se náročností podle stáří objektu). Nové základy se zaizolují, u stávajících se zkontroluje funkčnost materiálu, popřípadě provede sanace (odvlhčení) a posléze se zaizolují.
Hlavními vstupy jsou geologický a hydrogeologický průzkum staveniště. Výstupem celé naší práce je spodní stavba odolávající zemní vlhkosti.
© 2012-2015 Expoweb.cz