Provádění výkopových a zemních prací přípravných, hlavních i dokončovacích je podstatnou částí mnoha našich zakázek.
Mezi přípravné práce patří:
 • příprava staveniště
 • případné bourací práce
 • sejmutí ornice
 • odstranění stromů, keřů nebo pařezů
Hlavní zemní práce jsou:
 • výkopové práce
 • rozpojování hornin při hloubení základů
 • výkopové práce pro stavební inženýrské sítě
 • popřípadě zemní práce pro výstavbu bazénů
Dokončovací zemní práce jsou:
 • práce pro úpravy terénu
 • zhotovení pozemní komunikace (cesty)
 • rozvoz ornice
 • hutnění půdy
Výkopové a zemní práce jsou poskytovány na základě objednávky a domluvy investora. Postupuje se podle výkresové dokumentace pro stavební provedení a podle vytyčené stavby.
Vstupem by mělo být vytyčení stavby nebo projektová dokumentace pro provedení stavby, výstupem je připravené staveniště pro provádění základových konstrukcí.
© 2012-2015 Expoweb.cz