Profil » Postup při dozoru stavby
  • Pokud vycházím z předpokladu, že chcete plánované práce provést co nejkvalitněji, co nejvíce ušetřit, při stavbě se zbytečně nerozčilovat a vše mít co nejdříve hotové, doporučuji využít služeb stavebního dozoru.
  • Zajistím provádění prací dobře provedených, při co nejnižších nákladech během výstavby. Pomůžu vám vyvarovat se tepelných mostů, zatékání, prasklin, nekvality, ostatních vad a jiných nepříjemností.
  • Kontakt se stavebním prostředím v České republice vyžaduje velké sebeovládání a značnou trpělivost. Jedna z náplní mé práce je vytvoření filtru mezi firmami a investorem. A to tak, aby stavba přinášela investorovi radost a nemusel se zabývat starostmi, které jsou běžné při provádění prací.
  • Při své práci spoléhám především na sebe, vše s Vámi řeším osobně.
  • Nabízím 20 let zkušeností s dozorováním staveb a vším ostatním, co se stavbami souvisí.


© 2012-2015 Expoweb.cz