Technický dozor
Stavební dozor se seznámí s podklady, smlouvami a se stavebním povolením. Porovná a posoudí předložené nabídky od dodavatelů a vybere ekonomicky nejvýhodnější. Snaží se eliminovat vady domu. Předává stanoviště...
Odborná činnost při stavbě svépomocí
Velké množství investorů provádí stavbu vlastními silami , aby náklady na výstavbu byly co nejnižší. V takových případech jsou vhodné služby na míru. Dle potřeb stavby nebo investora navštěvuji stavbu, poskytuji odborné...
© 2012-2015 Expoweb.cz