Stavební dozor se seznámí s podklady, smlouvami a se stavebním povolením. Porovná a posoudí předložené nabídky od dodavatelů a vybere ekonomicky nejvýhodnější. Snaží se eliminovat vady domu. Předává stanoviště zhotovitelům a stará se o stavební deník a fotodokumentaci stavby. Při stavbě sleduje dodržování projektové dokumentace a kvalitu prací, materiálů a výrobků. Stavební dozor se účastní také kontrolních dnů a kolaudačního jednání. Při případných vadách dohlíží na jejich odstranění.
  • Kontrola projektové dokumentace, případně návrhy na její úpravu
  • Pomoc při výběru dodavatele
  • Sledováni postupu provádění stavby dle projektové dokumentace, při vzniklých vadách zajišťuje a kontroluje jejich nápravu
  • Informováni investora o postupu prací a případných požadavcích dodavatele na navýšení ceny
  • Zajištění konání kontrolních dnů stavby, vedení stavebního deníku a zajištění fotodokumentace stavby
  • Řešení případných změn stavby ve spolupráci s projektantem
  • Spolupráce při předání díla investorovi
  • Administrativní předání stavby

Technický dozor pomáhá odhalit chyby v projektu a při provádění včas, a tím šetří čas a peníze investora.
© 2012-2015 Expoweb.cz