Velké množství investorů provádí stavbu vlastními silami, aby náklady na výstavbu byly co nejnižší. V takových případech jsou vhodné služby na míru.
Dle potřeb stavby nebo investora navštěvuji stavbu, poskytuji odborné konzultace nebo jinou pomoc. Někdo využije mých služeb třeba jednou za měsíc, někdo tuto spolupráci vyžaduje každodenně. Rozhodnutí je vždy na investorovi.
Mnohaleté zkušenosti s řízením staveb a pracovníků na stavbě využívám při zakázkách, kde investor staví dům s několika firmami a je třeba koordinovat jejich práce tak, aby nevznikaly zbytečné prostoje a nedorozumění. Běžně řeším i smlouvy s těmito firmami, přebírání jejich prací apod.
© 2012-2015 Expoweb.cz