Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

26.08.2006 | Zakázka | Rodinné domy |

Rytmus jednopodlažních obytných částí je střídán prvkem přízemních garáží. Obytné bloky jsou délkově přizpůsobeny zvlněné západní hranici pozemku. Přístupové komunikace polosoukromého charakteru tvořené pojízdným chodníkem šíře 2,5m a pásem zeleně šíře 1,5m a 0,5m, jsou situovány ze severní strany. Z nich jsou přímo přístupné vstupy do jednotlivých domů. Obytné zahrady jsou orientovány na slunnou jižní stranu.

Světlá výška přízemí 2600 mm, v 1.P 2300 mm -3100 mm. Prostor vnitřně otevřené obytné haly na terénu plynule přechází do zeleně obytné zahrady, která je společně s pokoji v 1.P orientována na slunnou stranu.Vnější prostor zahrady je ohraničen živým plotem. Vstupní a servisní prostory jsou směřovány na stranu severní. Vstup krytý pevnou markýzou , která v některých případech slouží ve své horizontální modifikaci jako požárně dělící konstrukce, navazuje na zádveří se šatní stěnou, přímým přístupem do příručního skladu a do obytné haly. WC a skladovací prostor je v přímé návaznosti. Lehké točité vřetenové schodiště je jakýmsi optickým předělem mezi kuchyní a vlastním obytným prostorem. V návaznosti na schodiště jsou v 1.P situovány ložnice a lázeň.
Vytápění a příprava TUV je navržena odděleně pro každý jednotlivý objekt a je řešeno jako teplovodní systém s plynovým kotlem s integrovaným 60 l zásobníkem.
Výplně otvorů U 1,1 W/K m2.

Veřejné prostory jsou zatravněny parkovou směsí trav, v kombinaci s nízkými poléhavými stále zelenými či opadavými dřevinami v hustém sponu, které budou před vstupy do jednotlivých RD doplněny letničkovou výsadbou. Mezi jednotlivými pozemky- zahradami budou provedeny živé ploty opadavé či stále zelené, které budou pěstovány do výše 1,8m.
Prostory mezi jednotlivými parkovacími stáními, které vychází vždy v návaznosti na privátní obslužnou komunikaci, budou osazeny stromy - opadavé listnáče.
Investor: projectis - ekodomy Věkoše s.r.o.


Fotogalerie

Celkem obrázků: 8

Dokumenty

Celkem dokumentů 1

Sdílejte

© 2012-2015 Expoweb.cz