Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Potřebujete získat stavební povolení, které splní veškeré právní náležitosti a bude kladně vyřízené? Jsme schopni pro váš stavební projekt zpracovat stavební povolení - v případě menších zásahů do stavby je možné využít i tzv. ohlášení, které pro vás taktéž zpracujeme.
© 2012-2015 Expoweb.cz