Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Pasivní domy jsou stavby, jejichž roční potřeba tepla na vytápění je v rozmezí 5 až 15 kWh/m2/rok. Pod 5 kWh/m2/rok jsou to domy nulové a nad 15 kWh/m2/rok nízkoenergetické, energeticky úsporné a další. Celková tepelná spotřeba je součtem všech tepelných ztrát pláště a z větrání, z toho se odečtou tepelné zisky slunečního záření, osob a spotřebičů.

Výhody pasivních domů

Nezávislost na dodavatelích energií - potřeba tepla u pasivních domů je 10x nižší než u standardních staveb, ušetří se 90 % nákladů na vytápění. Majitelů domu se příliš nedotýká zdražování energií.
Nízká tepelná ztráta - tepelné zisky ze slunečního záření, lidí a spotřebičů vytopí celý dům po většinu roku. Na vytápění není potřeba zvláštní soustava. Solární zisky dělíme na pasivní (okna, zimní zahrady, …) a aktivní (sluneční absorbéry, kolektory, …).
Mohou se využívat zemní registry. Jsou to trubky mimo objekt v nezámrzné hloubce, do kterých se nasaje vzduch, který se zde ohřeje nebo naopak ochladí.
Jako příležitostné doplňkové zdroje se používají:
  • přímotopy,
  • elektrická tepelná čerpadla,
  • fosilní paliva.
Aby energie neunikala, používají se kvalitní tepelné izolace. Mohou být průmyslové (skelná vata, minerální vlákna, polystyren) nebo přírodní (sláma, celulóza, ovčí vlna, konopí, len).
Důležitá je také homogenita vrstev, aby nevznikaly tepelné mosty. Nejslabším článkem s nejvyšším součinitelem prostupu tepla jsou okna a dveře. Používají se dvojskla s vloženými foliemi, trojskla nebo špaletová okna.
V létě je nutno zabránit přehřívání. K tomu se používají markýzy, slunolamy, rolety, fólie, pokovená skla nebo vegetace. Výhodnější jsou svislá okna než střešní, která mají v létě velké zisky a v zimě malé.
Účinné větrání s rekuperací tepla - u pasivních domů se dbá na neprůvzdušnost budovy. Ověřuje se to Blower door testem. Při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pascalů než okolní atmosféra, může dojít k infiltraci max. 60 % objemu vzduchu celé budovy za jednu hodinu.
Rekuperací větráme a zároveň neztrácíme teplo. Teplo z odváděného vzduchu zůstává v budově. Větrání se používá převážně nucené. Množství přiváděného vzduchu se rovná množství odváděného vzduchu. Vzduch se přivádí do obytných místností a odvádí se z koupelny, WC a kuchyně.
© 2012-2015 Expoweb.cz