Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Projektování komerčních a veřejných budov
Naše stavby efektivně podporují vaše podnikání, respektují vaše požadavky, dostupný rozpočet a budou citlivě začleněny do prostředí a okolí.  Služba zahrnuje vypracování projektu komerční nebo veřejné stavby na...
Projektování pasivních staveb
Pasivní domy jsou stavby, jejichž roční potřeba tepla na vytápění je v rozmezí 5 až 15 kWh/m 2 /rok. Pod 5 kWh/m 2 /rok jsou to domy nulové a nad 15 kWh/m 2 /rok nízkoenergetické, energeticky úsporné a další. Celková tepelná...
Projektování rodinných a bytových domů
Naše domy plně zohlední vaše požadavky, dostupný rozpočet a budou citlivě začleněny do prostředí. Naše domy jsou řešeny účelně z dispozičního i konstrukčního hlediska. Postup poskytování služby Architekt se nejprve...
Projektování dřevostaveb
Dřevostavbami jsou budovy, jejichž hlavní nosná konstrukce je ze dřeva. Nově vznikající dřevostavby odpovídají vlastnostmi nízkoenergetickým domům. Tyto domy šetří náklady na vytápění. Cena dřevostavby je o 8 až 12 %...
Územní studie a územní plány měst a obcí
Urbanistická studie se nezabývá návrhy jednotlivých domů, ale zpracovává lokalitu jako celek, který by měl být funkční a vyvážený. Usiluje o optimální vývoj sídel, harmonické uspořádání území, udržení ekologické...
Návrhy interiérů
Architekt vypracuje návrh interiéru domu ještě ve fázi projektu, po dokončení, nebo zcela nezávisle na stavbě. Stará se o projekt od návrhu interiéru , až po autorský dozor při realizaci. Architekt může zpracovávat celý byt,...
Stavební povolení
Potřebujete získat stavební povolení, které splní veškeré právní náležitosti a bude kladně vyřízené? Jsme schopni pro váš stavební projekt zpracovat stavební povolení - v případě menších zásahů do stavby je možné...
© 2012-2015 Expoweb.cz