Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Dřevostavbami jsou budovy, jejichž hlavní nosná konstrukce je ze dřeva. Nově vznikající dřevostavby odpovídají vlastnostmi nízkoenergetickým domům. Tyto domy šetří náklady na vytápění.
Cena dřevostavby je o 8 až 12 % vyšší, než u standardní stavby, ale návratnost těchto nákladů je obvykle do dvanácti let. Skladba stěn je variabilní, základem je ale nosná dřevěná konstrukce vyplněná tepelnou izolací obvykle z minerálních vláken.
Výhody dřevostaveb
 • velmi dobré tepelně izolační vlastní při malé tloušťce zdi, díky tomu je uvnitř domu větší půdorysná plocha a více vnitřního prostoru než u klasických zděných budov,
 • neprůzvučnost stěn,
 • rychlá výstavba, která může probíhat i v zimních měsících díky suché montáži,
 • dlouhá životnost,
 • příjemné vnitřní mikroklima, dřevo absorbuje nebo uvolňuje vlhkost v místnostech, čímž upravuje vnitřní prostředí,
 • nízké náklady na vytápění.
Dřevostavby jsou obvykle realizovány v kombinaci s tepelným čerpadlem a solárními panely pro ohřev vody. Existuje několik typů tepelných čerpadel: vzduch/voda, voda/voda a vzduch/vzduch. Tepelné čerpadlo pracuje na principu vytápění pomocí zemního tepla.
Teplo je do vody předáváno nemrznoucí směsí, která sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo kolektoru pod zemí (plastová trubka několik set metrů dlouhá, cirkuluje v ní směs, která se průchodem zemí ohřívá o několik stupňů Celsia).
Ohřátá směs se ve výměníku ochladí (= odebere se teplo) a vrací se zpět do potrubí nebo kolektoru. Na 1kW výkonu je potřeba 12 metrů vrtu. Maximální hloubka vrtu je 100 metrů, ale lze jich použít více.

Postup

Architekt na základě požadavků klienta vypracuje studii dřevostavby a předloží cenovou nabídku.
Studie se skládá z:
 • půdorysů,
 • pohledů,
 • řezů,
 • situace a vizualizací.
Umístění na pozemku je ovlivněno specifikami pozemku a orientací ke světovým stranám. Je naznačen také koncept interiéru. V další fázi architekt vypracuje projekt pro stavební povolení.
V této části projektu získává stavba konkrétní technické parametry. Tyto podklady slouží k získání stavebního povolení (ohlášení). Projektová dokumentace se skládá z průvodní, technické a požární zprávy a výkresů.
Výkresová část obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, výkres základů domu, řezy, pohledy, stavební detaily, krov, výpisy podlah, oken a dveří, klempířské a zámečnické výkresy, výkresy skladby, schodiště, výpisy materiálů a střešní krytiny. Do technické dokumentace také patří projekty technického zařízení budovy, vytápění a elektroinstalace.
Projekt technického zařízení budovy obsahuje:
 • technickou zprávu,
 • výkresy vnitřního vodovodu,
 • vnitřní kanalizace,
 • výpis materiálů jednotlivých rozvodů.
Projekt elektroinstalace obsahuje:
 • technickou zprávu,
 • rozvody v objektu,
 • výkresy zapojení hromosvodu,
 • schéma rozvaděče,
 • výpis materiálů.
V technické zprávě bytových domů najdeme navíc ještě nároky na elektrickou energii, bilanci pitné vody a množství odpadních vod. Řeší se zde také organizace stavby a zařízení staveniště. Projekt může obsahovat statické výpočty a výkresy.
Vlastní stavba poté probíhá velmi rychle. Komponenty stavby jsou vyráběny v kryté hale. Na pozemku je mezi tím zhotovena základová deska, základové patky nebo pasy. V celém procesu stavby nejsou žádné mokré procesy, proto ji lze provádět za každého počasí, i v zimě. Hrubá stavba trvá obvykle dva až tři dny. Do týdne je stavba pod střechou.
© 2012-2015 Expoweb.cz