Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Architekt vypracuje návrh interiéru domu ještě ve fázi projektu, po dokončení, nebo zcela nezávisle na stavbě. Stará se o projekt od návrhu interiéru, až po autorský dozor při realizaci. Architekt může zpracovávat celý byt, dům, jednotlivé místnosti, nebo komerční prostory (banky, kanceláře, obchody, kavárny, kadeřnictví, restaurace, hotely apod.).

Postup

Nejprve proběhne úvodní konzultace s klientem o jeho představách a finančních možnostech, při které architekt vypracuje několik předběžných variant v půdorysech. Poté doladí optimální půdorysné řešení vyhovující provozním a prostorovým požadavkům klienta a vypracuje studii interiéru, která se zabývá materiálovým a barevným řešením, dispozicemi, výběrem prvků a celkovým stylem.
Představí vizualizace několika variant, z nichž si klient vybere. Je možné také vytvořit virtuální procházku domem.
Po výběru nejvhodnějšího návrhu vypracuje architekt prováděcí projekt s:
  • barevným a materiálovým řešením,
  • konceptem osvětlení,
  • výkresy pro stavební a profesní přípravu,
  • schematickými výkresy elektroinstalace,
  • výrobními výkresy atypických prvků
  • seznamem použitého nábytku a svítidel.
V návrzích se pracuje s běžně dostupným nábytkem na trhu, aby se podoba návrhu co nejvíce přiblížila realizaci. Pro atypické prvky jsou zhotoveny zvláštní výkresy nutné pro výrobu. Architekt pomáhá a radí při výběru a koupi konkrétních výrobků. V poslední fázi poskytuje autorský dozor při realizaci, který šetří čas a kontroluje preciznost provedení práce.

Podklady

Je nutné mít hotové půdorysy domu a stanovené funkce místností.

Výstup

Funkčně a zajímavě vyřešený interiér bytu nebo domu. Pomoc při návrhu elektroinstalací a dalších technických zařízení domu.
© 2012-2015 Expoweb.cz