Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

17.09.2014 | Zakázka | Urbanismus |

Návrh řešení parku  ve středu obce Červená Voda

Obec Červená Voda počtem obyvatel dosahuje charakteru fungujícího města a přesto disponuje absencí klasického městského prvku fungujících od dob antických a to volného veřejného prostoru náměstím. Tento projekt reaguje na tento problém návrhem parku do centra obce, který by vytvořil zázemí pro pořádání kulturních akcí, možnost konaní oslav a výročí, uspořádání workshopů, přednášek nebo projekcí letního kina.
Mezi komunikací a Červenovodským potokem se nachází travnatý pas s nahodilou náletovou zelení. Tento prostor byl v minulosti z větší časti zastavěn objekty školy hasičské zbrojnice a další výstavbou v současné době nemá žádné využití a nepřináší tak do lokality žádné formy živých událostí. Ve své nynější podobě nesplňuje ani základní kvalitu funkce pěší komunikace. Na Zelený pás je sice přiveden chátrající mostek,
ale při ústí na břeh končí jeho směřování i cesta.
Lokalita vybraného území poskytuje ojedinělý a specifický charakter. Prostor je vymezen komunikacemi s nastupující zástavbou a potokem. Tento aspekt je přímo vlastní pro náměstí v tomto případě spíše "prostoru pro shromažďování“. Pozemek je propojen s prostorem okolo kostela Sv. Matouše z jihu, na Základní školu z východu a na prodej potravin ze západu sám o sobě tedy má díky svému postavení předpoklady pro fungování jako důležitý a frekventovaný komunikační uzel.
Pas je oddělen od okolí potokem z východu a velice rušnou a frekventovanou dopravní komunikací první třídy ze západu. Tímto odříznutím dostava cela zóna charakter "ostrova", na který vedou pouze vybrané přístupové vstupní body. Z této myšlenky vychází i hlavní členění prostoru, které tyto vstupní komunikační cesty vzájemně propojuje a dělí tak prostor do jednotlivých segmentů.

Služby

FotogalerieSdílejte

© 2012-2015 Expoweb.cz