Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Profil » Nabídka nemovitostí » Prodej pozemku na Slezském předměstí
  • Nabízíme pozemek o výměře 1377m2 v klidné ulici na Slezském předměstí (5 minut chůze na zastávku autobusu č. 5, 12 nebo do obchodu Lidl). Pozemek se nachází v Hradci Králové - Slezském Předměstí. Jde o samostatnou zahradu. V platném územním plánu se nachází v „ ploše sadů a zahrad“- s návrhovým stavem „čistě obytné plochy nízkopodlažní“, tedy s možností výstavby rodinného domku. V té souvislosti vlastníci zažádali o vydání územního rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Územní rozhodnutí č.1061 jim bylo vydáno MMHK, odborem hlavního architekta dne 24.6.2014 pod č.j.MMHK/145494/2014. Právní moci nabylo 7.8.2014 a je vykonatelné. Uvedené územní rozhodnutí řeší i možnost rozdělení pozemku na dva menší.
  • Koncept nového územního plánu možnost zastavitelnosti pozemku nemění a zařazuje ho do „ ploch smíšených, obytných“. Přístup k pozemku (příjezd a přístup pro pěší) od východu, z areálu řadových garáží - přes pozemky ve vlastnictví SM Hradec Králové.
  • Přístup pro pěší z ulice Travní (případně možnost jednat se sousedy o rozšíření). Přístup k pozemku vyřešen již v rámci vydaného Územního rozhodnutí. 

Kontakt - Pavel Bartoš, tel: 606 744 271, pavel@bartosovi.cz

Fotogalerie


Dokumenty

© 2012-2015 Expoweb.cz