Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

26.08.2013 | Zakázka |

Jedná se o víceúčelovou stavbu, která je novou dominantou Křížové hory i jejího širokého okolí. Hlavní objekt, věž, je tvořen kruhovou základovou deskou, opatřenou kruhovou podnoží a osmi radiálně uspořádanými žebry. Na ně nasedá vlastní železobetonové těleso tubusu věže. Vnější plášť rozhledny tvoří sbíjené vazníky s palubkami. Koruna tubusu je opatřena kruhovou deskou, ke které je přikotvena dřevěná nástavba vyhlídky. Její vrchol dosahuje výšky 25 m. Doplňkový objekt, podloubí, je dřevěná střešní konstrukce, po vnějším obvodě podporovaná železobetonovou obrubou. Celý přízemní otevřený ochoz vytváří neuzavřený kruh, dobíhající k tělu věže. Při stavbě bylo v maximální míře použito přírodních materiálů, zvláště dřeva. Stavba rozhledny, na jejíž vrchol vede 130 prefabrikovaných schodišťových stupňů, probíhala v náročných klimatických a terénních podmínkách.

Záměr stavby rozhledny na Křížové hoře

Architektonickým záměrem bylo vytvoření stavby prostorově otevřené a zároveň obsahující částečně povětrnostně chráněný prostor pro turisty a poutníky pod širým nebem. To vše spolu s možností se opět rozhlédnout do krajiny z vyvýšeného místa, tak jak to dříve umožňovala kostelní věž. Původní podobu místa připomíná historická stopa kostela, provedená v kamenné dlažbě lemované štěrkovým posypem, od kterého se odvíjí nový příběh současné novostavby.

Z přízemního atria - otevřeného ochozu zakončeného oblou střechou - vyrůstá věž se shodně tvarovaným zastřešením.
Křížová hora, v minulosti oblíbené výletní a poutní místo, je jedním z vrcholů Jeřábské vrchoviny a vypíná se do výšky 735 m n. m. na východ od Červené Vody. V roce 1833 byl na vrcholu postaven malý dřevěnkostelík, který vyhořel. Na jeho místě byl vystavěn nový větší kostelík s věží. Později přibyla také křížová cesta a v roce 1923 skromná výletní restaurace. Po válce a vysídlení většiny původních obyvatel místo postupně pustlo. Prostor za Křížovou horou byl vyčleněn jako cvičiště nejprve československé a po roce 1968 sovětské armády. Křížová cesta byla vytrhána, pískovcové kříže zlámány a pohozeny v lese, chata i kostelík byly poničeny a nakonec zcela zbourány.

Shrnutí

  • Investor: Obec Červená Voda za přispění Evropské unie a Pardubického kraje
  • Projektant: Atelier Architektury Jan Mádlík
  • Celkové náklady: 7,2 mil. Kč
  • Výška vyhlídkového podlaží: 22 m
  • Nosná konstrukce: věž - železobetonový tubus tl. 200 mm, v kombinaci z dřevěnou přihradovinou žeber.
  • Ochoz - železobetonový sokl v kombinaci s oblými lepenými dřevěnými krokvemi.
  • Střešní krytina:´Věž : měděný plech, Ochoz: krytý modifikovaným živičným pásem s břidličným vsypem.

Fotogalerie

Celkem obrázků: 7


Sdílejte

© 2012-2015 Expoweb.cz